The Blog Single

General

Publicació de l’informe final de la prova pilot de l’ampliació del cribratge de la malaltia de cèl·lules falciformes en l’àmbit del Programa de detecció precoç neonatal a Catalunya que ha estat co-coordinat des de la Subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i  la Unitat d’Eritropatologia de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.  L’Informe incorpora les aportacions del grup de treball, dels membres de la Xarxa Catalana de Diagnòstic i Seguiment d’Hemoglobinopaties i Talassèmies (CatGlobin), i de les societats científiques.

Accedeix a l’informe.