The Blog Single

EIR 2015

General

Dissabte 31 de gener 2015 es celebrarà a tot Espanya les proves selectives per a l’oferta de formació d’especialistes en Ciències de la Salut, per primera vegada amb convocatòria única per a totes les titulacions.

El volum d’admesos a les proves ha baixat un 1% respecte a la convocatòria 2013-2014. En total són 35.319 titulats universitaris de l’àrea de Ciències de la Salut els que opten a 7.527 places de Formació Sanitària Especialitzada (MIR, EIR, FIR, etc.).

En el cas de l’examen d’Infermeria (EIR), hi ha 959 places de formació sanitària especialitzada per a 16.137 aspirants. Les places es distribueixen de la següent manera:

– 374 places de l’Especialitat d’Infermeria Obstètrica-Ginecològica (Llevadora)

– 181 places de l’Especialitat d’Infermeria de Salut Mental

– 19 places de l’Especialitat d’Infermeria del Treball

– 107 places de l’Especialitat d’Infermeria Pediàtrica

– 267 places de l’Especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària

– 11 places de l’Especialitat d’Infermeria Geriàtrica

L’examen d’infermeria haurà 200 preguntes que es podran respondre en fins a quatre hores i mitja. L’examen de 2015 fixa la nota de tall en el 35%, de manera que s’entendrà que superen la prova els aspirants la valoració de l’examen sigui igual o superior a aquest 35% de mitjana dels deu millors.

Segons el ministeri, amb l’oferta de places aprovada més els residents que es troben en formació en l’actualitat es garanteix la reposició de les vacants per jubilació que es produeixin en els propers 15 anys en totes les titulacions.

Les places ofertes per especialitat, comunitat autònoma, província, localitat i centre poden consultar en aquest enllaç. La composició de les comissions qualificadores de les proves ha estat publicada ja en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Font: Diario Enfermero