The Blog Single

Cercle de Salut

General

La recent aprovació de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre fórmules de gestió de l’assitència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de Salut pel Consell de Direcció del CatSalut, ha posat a l’ordre del dia la qüestió sobre com s’ha de regular la relació entre el finançador i els proveïdors de serveis en funció dels diferents tipus de personificació jurídica que existeixen en el camp de la provisió.

És per això que, d’acord amb les nostres finalitats fundacionals, el Cercle de Salut vol contribuir a la creació d’espais de debat on es puguin plantejar obertament els diferents punts de vista organitzant la següent jornada que es celebrarà a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya in memoriam de qui va ser el seu degà i membre fundador de l’associació en Jordi Guix.

LA INCIDÈNCIA DE LES FORMES DE GESTIÓ EN EL FUTUR DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT DE CATALUNYA

Participants:

David Elvira Martínez. Director del Servei Català de Salut

José Luis Monzón Campos. Catedràtic d’Economia Aplicada. Universitat de València. President de la Comissió Científica del CIRIEC

Ramon Massaguer Meléndez. Director General Fundació Puigvert.

Modera: Francesc José María Sánchez. Secretari del Cercle de Salut.

Dia: 6 abril de 2017

Hora: 18:30h

Lloc: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Aula Pompeu Fabra. Via Laietana 39, Barcelona

 

 

Leave a Reply

16 + eight =