The Blog Single

Collit, SMSL i Lactancia Materna

General

El collit – pràctica de dormir amb el nen al mateix llit – és un costum estès de forma desigual per tot el món. En països asiàtics com el Japó es realitza de forma habitual durant els primers anys de vida. Per altre banda, països occidentals, entre ells Espanya, aquesta pràctica és molt menys comú. És important distingir el collit de la cohabitació, en què el nen dorm a la mateixa habitació que els seus pares però sense compartir la llit.

collit