The Blog Single

Ana Pedraza, presidenta de l’ACIP, davant de la Comissió de Salut al Parlament

General
El dia 29 de gener la representació de l’Acip tenir una compareixença en el Parlament de Catalunya, per a explicar la nostra situació envers la nostra especialitat.Comparèixença amb la finalitat “Informar sobre el posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermera pediàtrica en el sistema sanitari”.

parlament