The Blog Single

Convocatòria Assamblea 2015

General

ASSAMBLEA 2015

Per indicació de la Presidenta , es convoca a tots els sòcis de la l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica a l’Assamblea Ordinària que tindrà lloc  el proper  28 de març de 2015 a les 11,0 en primera convócatoria  i a les 11,30 en segona convocatoria a  l’Ermita de la Mare de Dèu de la Roca a Mont-roig del Camp.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació acta anterior.
  2. Informe presidenta de l’Estat de l’ACIP
  3. Informe de l’Estat de comptes de l’Associació per part del tressorer.
  4. Informe del V Curs realitzat a Montbrió i la jornada anual.
  5. Calendari de renovació de Junta.
  6. Programació actes 2015-15
  7. Torn obert de paraules.