The Blog Single

Infermeres de Pediatria de l’Hospital Materno Infantil de Málaga, premiades en el darrer Congrés Nacional d’Hospitalització a Domicili

General

Infermeres de la Unitat de Gestió Clínica de Pediatria de l’Hospital Regional de Màlaga han obtingut el premi “Dr Joxan Carrera “de la Societat Basca de Cures Pal · liatives a la millor comunicació oral en el darrer Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Hospitalització a Domicili (SEHAD) celebrat el passat mes de juny a Burgos. El treball premiat, “Pacients amb cures pal · liatives ingressats en hospitalització a domicili pediàtrica en els últims tres anys “, mostra l’activitat de HADO en aquest període on es van atendre 283 pacients, dels quals 53 – amb una mitjana d’edat de 5 anys – han precisat cures pal · liatives. La Unitat de HADO atén menors que per la seva patologia i dependència van a requerir cures especials en la modalitat d’ingrés domiciliari, beneficiant-se en casa dels mateixos recursos, materials i humans, dels que hi ha a l’hospital. La Unitat compta amb tres programes assistencials – control de símptomes en pacients pluripatològics, tractament antibiòtic, i cures pal · liatives – ocupant aquest últim el 24% de l’activitat. Així, dels 53 pacients atesos en cures pal · liatives en domicili, 24 tenien malalties que requerien tractaments prolongats per millorar i mantenir la qualitat de vida; 20 presentaven una afectació neurològica severa, amb complicacions que poden causar la mort prematura; 18 tenien malalties que amenacen la vida i el possible tractament pot fracassar; i 6 estaven diagnosticats de malalties progressives l’únic tractament és pal · liatiu. La majoria dels pacients van ser derivats per les Unitats de Neurologia, Cardiologia, Oncologia i Hematologia, Gastroenterologia, Neonatologia i Pneumologia. Així mateix, del total de pacients, el 25% tenien el seu domicili a la província de Màlaga, el 59% eren homes, i el 92,5% eren de nacionalitat espanyola. Els programes assistencials oferts per HADO que major demanda registren – en el seu conjunt – són els referits a l’atenció a prematurs, pacients pluripatològics amb nutrició artificial que requereixen monitorització cardiorespiratòria i control de símptomes, nens que necessiten cures pal · liatives, tractament endovenós amb antibiòtics, o quimioteràpia de rescat, així com els pacients traqueostomizados i ventilo-dependents, i atenció a prematurs. Els professionals sanitaris, seguint les directrius del Pla Andalús de Cures Pal · liatives de la Conselleria d’Igualtat, Salut i Polítiques Socials, defensen una estratègia d’atenció integral, que ha de estar garantida en tots els nivells – hospitalari, comunitari i en domicili -, i dimecres, juliol 30, 2014 Pàgina 62 de 97concluyen que els pacients subsidiaris de cures pal · liatives poden beneficiar-se de l’atenció sanitària i dels recursos de les Unitats d’Hospitalització Domiciliària existents en els hospitals espanyols, de manera que advoquen per la seva identificació i valoració des del moment del diagnòstic.