The Blog Single

El Ministeri de Sanitat pretén igualar els salaris d’Infermeria al nivell d’altres països de la UE

General

Des del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es reconeix que els professionals sanitaris espanyols (metges, infermers, etc.) guanyen molt menys que els seus homòlegs que treballen en països estrangers com el Regne Unit o Alemanya i, per aquest motiu, Alfonso Alonso, ministre de Sanitat, afirma que s’esforçaran a reconèixer l’esforç realitzat per aquests professionals en els últims anys.

Cal destacar que, segons dades ofertes per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), els facultatius espanyols estan sent “els pitjor pagats de la Unió Europea, abans de dur-se a terme l’última ampliació”, comenta Francisco Miralles, secretari general de CESM . mnin

En aquest sentit, Miralles comenta que “el sou mitjà anual en països com el Regne Unit, França, Holanda, Itàlia i Alemanya, no baixa dels 150.000 euros anuals, mentre que a Espanya ens vam quedar en la tercera part”. De fet, “el servei autonòmic de salut que millor retribueix les guàrdies, ho fa a raó d’uns 25 euros cadascuna, mentre que aquesta mateixa guàrdia feta a Londres triplica el seu valor”, afegeix.

Una altra de les denúncies que es fa per part de la Confederació Estatal, són les diferències salarials que hi ha entre les diferents comunitats que formen Espanya. Miralles explica que, en moltes d’elles, “difereixen fins al punt que, segons es treballi en una o en una altra, el salari anual pot variar fins a 15.000 euros”.

La Infermeria, el col·lectiu més afectat

Pel que fa a la infermeria, es tracta del col·lectiu sanitari més afectat a causa principalment a les retallades salarials públics que s’han succeït durant els últims anys. D’aquesta manera, el sou mensual d’un infermer treballador dels Serveis Centrals es situa al voltant dels 1.400 i 1.500 euros, segons fonts del Sindicat d’Infermeria SATSE.

La pèrdua retributiva ha estat de fins a un 30% des que van començar a produir-se aquestes retallades, al que cal afegir la desaparició de complements, la pèrdua de dies de descans i la reducció de plantilles a causa de la manca de substitució de professionals, el que ha suposat vagues en nombrosos centres hospitalaris del país.

Aquesta situació s’agreuja en els centres públics de gestió privada, en què el sou dels infermers encara és menor, el que suposa que molts d’ells es vegin obligats a marxar fora, ja que les condicions econòmiques i laborals en països estrangers superen amb escreix les del propi país d’origen.

 

Font noticia: Diario Indenpendiente de Contenido Enfermero