The Blog Single

El paper de d’infermeria és vital en el tractament del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

General

Els infermers tenen un paper molt important a l’hora de proporcionar informació indispensable als familiars de pacients amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) per la seva experiència en l’educació per a la salut. El paper fonamental que tenen els professionals d’infermeria a l’hora de desenvolupar en els pares i els professors les habilitats educatives i comportamentals per millorar la qualitat de vida dels infants és clau. Els infermers han de conèixer la situació familiar i escolar del menor a través d’una entrevista personal. Posteriorment, augmentar el compromís de la família amb el tractament, motivant i ensenyant als pares estratègies que millorin la conducta del nen.

A l’hora de diagnosticar aquest trastorn és el metge especialitzat en salut mental el que ha de donar la seva valoració. Els nens amb aquesta malaltia solen ser oblidadissos, cometen errors per descuits en tasques, tendeixen a tenir dificultats per organitzar-se i es distreuen amb facilitat, entre altres símptomes. Perquè un menor pugui ser diagnosticat ha de presentar almenys sis símptomes d’inatenció amb sis símptomes d’hiperactivitat-impulsivitat, durant un període mínim de sis mesos. A més, alguns d’aquests símptomes haurien d’estar presents abans dels set anys.

La intervenció primerenca del TDAH a l’escola proporcionaria una salut mental adequada i un desenvolupament normal del nen, i previndria futures qüestions de comportament, per la qual cosa advoca per la regulació de la infermera escolar. La professional no només hauria de ser una figura present en col·legis d’educació especial, sinó també en col·legis ordinaris, on, actualment, l’educació per a la salut se situa en un segon pla.

La informació que rep l’opinió pública sobre el TDAH no és escassa, però sí que hi ha un bombardeig de notícia sobre aquesta malaltia, moltes vegades errònia, que fa estigmatitzar aquests nens. Això passa en la majoria dels trastorns mentals, ja que la societat sol tenir una concepció errada de la malaltia psiquiàtrica, potser a causa de civilitzacions antigues.

 

Font: Consejo General de Enfermería