Com accedir EIR:

Com s’accedeix a l’EIR?

Tal i com s’estableix al Real Decret, qualsevol infermer pot accedir a la formació d’EIR sempre i quan sigui admès a una Unitat Docent acreditada després d’haver superat una prova única, anual i simultània a nivell nacional denominada: l’Examen EIR. Aquesta prova està regulada pel Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del Ministeri de Sanitat i Consum, y es publica cada any (normalment el Setembre o l’Octubre), apareixent-hi les normes que regiran l’examen.
L’examen EIR, avalua els coneixements teòrics i pràctics d’infermeria, habilitats assistencials i comunicatives a través de 235 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes cada una. La prova té una durada màxima de 4 hores i mitja. Segons la nota que s’obtingui, junt amb l’expedient acadèmic durant la titulació de grau/diplomat, s’obtindrà una puntuació que permetrà a l’infermer, escollir una plaça i realitzar l’especialitat que desitgi.
Les places de formació especialitzada per la convocatòria d’EIR 2016-2017 a nivell nacional, són un total de 994:

 • Infermeria obstètric-ginecològica: 368 places
 • Infermeria familiar i comunitària: 293 places
 • Infermeria de salut mental: 183 places
 • Infermeria pediàtrica: 114 places
 • Infermeria geriàtrica: 19 places
 • Infermeria del treball: 17 places

De les 114 places destinades a l’especialitat d’Infermeria Pediàtrica per la convocatòria del 2016-2017, 15 d’elles són destinades a la Comunitat Autònoma de Catalunya repartides en 5 unitats docents:

 • UDM Pediatria de la Corporació Sanitària Parc-Taulí ( Sabadell, Barcelona): 2 places
 • UDM Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ( Barcelona): 2 places
 • UDM pediatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ( Barcelona): 5 places
 • UDM pediatria de l’Hospital de Sant Joan de Déu ( Esplugues de Llobregat, Barcelona): 5 places
 • UDM pediatria de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta ( Girona): 1 plaça

Els infermers que se’ls hagi adjudicat una plaça, passaran a ser Infermers Residents, fet que suposa:

 • Pertànyer a una Unitat Docent formant-se com a especialistes durant un període de temps prèviament establert.
 • Tenir un contracte de treball remunerat amb el corresponent Servei de Salut o de l’entat titular de la Unitat Docent.
 • Realitzar una pràctica tutelada durant aquest període d’acord amb el programa formatiu de l’especialitat escollida i d’acord també amb la Unitat Docent.
 • Aconseguir els coneixements, habilitats i actituds (competència professional) sobre la corresponent especialitat.
 • Assumir les responsabilitats per l’exercici autònom de forma progressiva.

lapiz