EIR

Què és l’EIR?

L’infermer intern resident (EIR) és el sistema a través del qual els infermers espanyols, després de finalitzar els seus estudis de diplomatura/grau com infermers generalistes, poden accedir a la formació especialitzada. Aquestes especialitats, tenen una duració de 2 anys, i s’hi accedeix mitjançant la superació d’una prova única (examen EIR) i de caràcter anual (normalment a finals de Gener o principis de Febrer) convocada pel Ministeri de Sanitat, Serveis socials i d’Igualtat.

El real decret 450/2005 del 22 d’abril, regula les actuals especialitats:

  • Infermeria obstètric-ginecològica
  • Infermeria de salut mental
  • Infermeria pediàtrica
  • Infermeria geriàtrica
  • Infermeria del treball
  • Infermeria familiar i comunitària
  • Infermeria mèdic-quirúrgica ( encara no està desenvolupada, per això actualment no s’ofereixen places)

L’EIR serveix per adquirir formació especialitzada en un àmbit concret de l’exercici professional, reconeguda mitjançant el títol d’Infermer/a Especialista. Aquest títol acreditat pel Ministeri d’Educació, Ciència i Esport certifica un nivell superior de qualificació professional. És de caràcter oficial i de validesa a tot el territori espanyol. Tot i això, tot els infermers/es graduats/es o diplomats/es que no posseeixin el títol d’especialista poden exercir professionalment en qualsevol centre o establiment sanitari, públic o privat.