The Blog Single

Figura de la infermera Escolar

General

La Comunitat de Madrid implantarà la figura de la Infermera Escolar per alumnes amb necessitats especials.

La necessitat que els centres educatius comptin amb la figura de la infermera escolar és una demanda històrica de l’Organització Col · legial d’Infermeria que, lamentablement, fa uns mesos va tornar a posar sobre la taula després de la mort d’un nen per xoc anafilàctic en una granja escola de Madrid a causa de la ingesta d’un aliment al qual era al · lèrgic. Per evitar situacions com aquesta, la Comunitat de Madrid ha publicat en el seu butlletí oficial una resolució per la qual estableix que els centres educatius comptaran amb infermeres, fisioterapeutes i auxiliars d’infermeria dels hospitals de referència de cada equipament per a l’atenció sanitària dels alumnes escolaritzats. L’acord ha estat possible gràcies a la col · laboració entre les conselleries de Sanitat i Educació.

L’Ordre recollida al BOE recorda que la Constitució espanyola encomana als poders públics que promoguin les condicions perquè el dret a l’educació sigui gaudit en condicions d’igualtat per a tots els ciutadans i, així mateix, els atribueix les competències relatives a organitzar i tutelar la salut pública i les prestacions i serveis necessaris per a garantir el dret a la salut.

Sobre aquesta base constitucional, el BOCM incideix en la necessitat que els centres “estiguin dotats dels recursos educatius, humans i materials necessaris per oferir un ensenyament de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’Educació”, fent especial èmfasi en aquells nens que presenten “necessitats sanitàries de caràcter crònic i permanent o que requereixen una atenció sanitària continuada en el temps”. A aquest grup pertanyen, sobretot, els petits que pateixen incapacitat motora, diabetis, o que han de ser alimentats mitjançant sonda gàstrica.

Per atendre les necessitats d’aquests petits la Comunitat de Madrid “considera fonamental garantir la presència de professionals especialitzats en els centres educatius públics”. Així doncs, la primera de les disposicions de l’Ordre estableix que es proporcionarà, “a través de professionals sanitaris dependents del Servei Madrileny de Salut, una assistència especialitzada en fisioteràpia habilitadora, preventiva i adaptativa i d’infermeria als alumnes amb necessitat d’atenció sanitària escolaritzats en centres educatius públics, permetent el seu accés a l’educació en condicions d’equitat “. Després del període de matriculació de cada curs s’avaluaran les necessitats de cada centre i es determinarà en quins es prestarà el servei d’infermeria.

 

Font: Diario Enfermero