The Blog Single

Guia de Seguretat del Productes Infantils: Productes potencialment perillosos

General

Child Product Safety Guide: Potentially dangerous products

Aquesta guia de la ALIANÇA Europea per a la Seguretat Infantil, proporciona informació sobre diferents productes que experts europeus en seguretat infantil han identificat com a potencialment perillosos i que poden suposar un risc de lesions per a la infància. El seu propòsit és advertir pares, cuidadors i educadors dels motius pels quals aquests productes s’han considerat potencialment perillosos i de com utilitzar-los correctament per evitar que originin lesions en la població infantil.

guia proteccio seguretat infantil