The Blog Single

Història viva de la professió

General

En aquesta edició Infermeria Facultativa et proposa un viatge en el temps amb l’anàlisi de les fites de la professió a través dels 200 números de la revista. Un repàs a totes les portades és també una revisió exhaustiva a la història moderna de la infermeria espanyola. La publicació del Llibre Blanc, l’Acord Marc, els Estatuts, la LOPS, les Especialitats, l’estudi sobre prescripció, l’aniversari de l’Escola de Ciències de la Salut, la crisi del Ebola, la recent equiparació al Grau o el futur Congrés Mundial de Barcelona 2017 són només alguns dels temes que es poden trobar a la revista.

 

Revista 200