The Blog Single

Infermeria seguirà sent un Grau Universitari de 4 anys

General

El nou Reial Decret d’ordenació d’ensenyaments universitaris estableix la possibilitat que certes titulacions passin a tenir tres anys de durada. No obstant això, és important aclarir que aquesta premissa no afectarà Infermeria

Redacció.- El Consell de Ministres va aprovar divendres passat el decret de flexibilització del sistema universitari espanyol, que dóna via lliure a la implantació dels graus universitaris de tres anys. Actualment, les carreres o graus duren quatre anys (240 crèdits), després dels quals es pot cursar un màster opcional d’un any (60 crèdits). El nou projecte obre la porta al fet que els campus estableixin de manera voluntària carreres que durin tres anys i màsters de dos. S’estableix així una forquilla que va des dels 180 als 240 crèdits ECTS en els graus, en què, com a mínim, s’hauran d’impartir tots els continguts que formen part de les competències bàsiques definides per a cada un dels itineraris acadèmics.

La mesura ha vingut acompanyada de polèmica i del descontentament d’alguns sindicats d’estudiants, que critiquen la reforma per entendre que, si es passa a tres anys de grau i dos de màster, s’incrementarà la despesa de les famílies ja que els postgraus tenen unes taxes més altes. Per la seva banda, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) ja ha anunciat que no aplicaran la mesura fins al curs 2017-2018, tot i que la publicació de la norma al BOE aquesta mateixa setmana els permetria fer-ho des del pròxim curs acadèmic.

El Grau d’Infermeria no es veurà afectat

La norma aprovada pel Consell de Ministres no afectarà, però, a aquelles carreres que tenen Directiva Europea pròpia, com són Infermeria, Medicina i Farmàcia, entre d’altres. Per aquest motiu, el Consell General d’Infermeria vol traslladar un missatge de tranquil·litat als ciutadans, pacients i professionals que han vist com l’important desenvolupament professional experimentat per la infermeria espanyola en els últims anys ha repercutit en importants beneficis per a la salut i la seva seguretat , així com per la qualitat de l’assistència sanitària.

La Directiva Europea que regula els ensenyaments universitaris d’Infermeria estableix clarament que el pla d’estudis del Grau ha de tenir, com a mínim 4.600 hores de formació, i la formació clínica (pràctiques externes), almenys la meitat de la durada mínima de la formació. Això és incompatible amb el nou decret publicat avui al BOE que estableix uns màxims en hores de formació tant teòrica com pràctica molts més reduïts. D’aquesta manera, la legislació europea garanteix que Infermeria no serà inclosa en el catàleg de títols universitaris que van a passar a tenir tres anys de durada.

A més, des del Consell General d’Infermeria sostenen que reduir la cursa a tres anys no només és una opció del tot incompatible amb la legislació europea, a més seria un atemptat contra la salut de les persones i la seguretat dels pacients, ja que l’actualitat i el futur de la sanitat fa imprescindible mantenir l’actual formació infermera a Espanya que està preparada per afrontar els nous problemes de salut de la població i compta amb el reconeixement de tota la sanitat internacional.

 

Font: Diario Enfermero