The Blog Single

Percepció dels adolescents de la publicitat encoberta del tabac

General

Publicació d’un article “Percepción de la publicidad encubierta de tabaco en adolescentes” a la revista Metas de Enfermeria. Entre les autores hi ha socies de l’ACIP, juntament amb Cristina Rey i Ana Pedraza membres de la Junta.

Objectiu: conèixer la percepció que tenen els adolescents de la publicitat encoberta del tabac després visualitzar seqüències de sèries de televisió de producció espanyola.

Mètodes: en la primera fase es va dur a terme un estudi descriptiu transversal (de les característiques socioeconòmiques dels adolescents, del seu hàbit de consum de tabac i de les sèries de televisió que veuen amb més freqüència) i en la segona un estudi qualitatiu de les percepcions dels adolescents de la publicitat encoberta del tabac (febrer-març 2009). Els participants van ser escolars de 2n d’Ensenyament Secundari Obligatori de 16 centres escolars de Reus i Tarragona. Es van emprar el qüestionari de autocomplimentat, i validat en el Programa Marc Europeu de Prevenció del tabaquisme, i la tècnica de grups focals amb emissió de quatre seqüències en cadascuna de les sèries de televisió preferides.
Resultats: van participar 803 escolars amb edat mitjana de 13,3 anys, nivell socioeconòmic baix (60,7%) i principalment no fumadora (92,6%). La majoria dels adolescents considera que no hi ha publicitat del tabac en cap de les seqüències projectades i només manifesta que hi ha publicitat quan pot intuir la marca comercial del producte.
Conclusions: els joves tot just perceben com a publicitat les seqüències on apareix el tabac. No critiquen la masculinització del seu consum. Accepten les prohibicions respecte a espais lliures de fum.

Paraules clau: adolescent; tabac; Publicitat; televisió; Educació per a la Salut; promoció de salut

http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80725/