The Blog Single

RECORDATORI IMPORTANT.- El termini per a la convalidació de les Especialitats d’Infermeria suprimides segons el RD 450/2005 finalitza el proper 6 d’agost.

General

RECORDATORI IMPORTANT.- El termini per a la convalidació de les Especialitats d’Infermeria suprimides segons el RD 450/2005 finalitza el proper 6 d’agost.

L ‘Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica vol recordar als seus associats que el termini per sol·licitar l’expedició de nous títols d’especialista, en substitució dels corresponents a les especialitats suprimides segons el que preveu la disposició addicional segona del Reial Decret (RD) 450 / 2005, de 22 d’abril, finalitza el pròxim 6 agost 2015.

Cal destacar que el RD 450/2005 sobre Especialitats d’Infermeria, estableix les següents Especialitats d’Infermeria:

Infermeria Obstètrica – Ginecològica (Matrona).
Infermeria de Salut Mental.
Infermeria Geriàtrica.
Infermeria del Treball.
Infermeria de Cures Mèdiques – Quirúrgics.
Infermeria Familiar i Comunitària.
Infermeria Pediàtrica.

Així mateix, suprimeix les antigues especialitats d’Ajudants Tècnics Sanitaris i Diplomats d’Infermeria, que a continuació es detallen:

Neurologia.
Urologia i Nefrologia.
Anàlisis Clíniques.
Radiologia i Electrologia.
Infermeria de Cures Especials.
Pediatria i Puericultura.
Psiquiatria.
Assistència Obstètrica (Matrona).
Infermeria de Salut Comunitària.
Gerència i Administració d’Infermeria.
Aquesta informació es troba detallada en el BOE Nº 190 de 6 agost en què es va publicar el RD 639/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula la troncalitat, la reespecialización troncal i les àrees de capacitació específica, s’estableixen les normes aplicables a les proves anuals d’accés a places de formació i altres aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut i es creen i modifiquen determinats títols d’especialista.

Per a l’expedició del nou títol d’infermer especialista ha d’emplenar el formulari de liquidació de taxes 059. Si voleu saber com realitzar el procedimiento:http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/convocatorias/especialidades-enfermeria/2010-cumplimentacion-abono-tasas-09.compatibilidad.pdf?documentId=0901e72b8042f680

 

Aconsellem a tots els associats afectats que presentin la seva sol·licitud d’homologació abans del termini indicat (6 d’agost).