The Blog Single

Resultats prova de competència

General

Us informem que s’acaba de publicar l’ aplicació en la qual introdueixen el vostre DNI indica APTE/NO APTE, al següent enllaç:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/050860.html

Consulta personalitzada de resultats de les proves. Introduir DNI (sense lletra)

Resultats de la prova del 24 d’octubre de 2015
Resultats de la prova del 25 d’octubre de 2015