INSCRIPCIONS

SOCIS*

15/05/2019 a les 23:59

295€

Després del 15/05/19

340€

NO SOCIS i altres professionals

15/05/2019 a les 23:59

350€

Després del 15/05/19

395€

Estudiants d'infermeria
i EIR**

15/05/2019 a les 23:59

150€

Després del 15/05/19

195€

Presentació Pòster****

Infermers sense feina***

30/04/2019 a les 23:59

200€

Després del 30/04/19

225€

Presentació Pòster****

75€

El preu de la inscripció inclou assistència a la trobada, material i documentació, cafès, dinars i sopar durant els dies de la trobada. No inclou viatge ni allotjament. La inscripció de presentació de pòster només proporcionarà accés a l’espai de comunicacions en què es presentarà.

*Els socis ACIP: imprescindible estar al corrent de pagament.
**Presentació de la matrícula del curs vigent.
***Presentació del justificant de l’INEM.
**** La inscripció a pòster només dóna dret a l’entrega i defensa del pòster i accés a la conferència inaugural el primer dia de congrés (exclou el lliurament de documentació i material pel congressista). Si per raons alienes a l’organització no es presenta el Pòster, no tindrà dret a la devolució de l’import d’inscripció.

IMPORTANT: Tota anul·lació d’inscripció a partir del 15 de maig, donarà dret a la devolució del 50% de l’import abonat.

Enviar justificant de pagament i documents extra per email a [email protected]
(vàlides fotografies amb el telèfon mòbil que es puguin llegir correctament)

FORMA DE PAGAMENT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Nom: XI Congrés de l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica

IBAN: ES49 2100 1804 5802 0005 4513

Per inscriure’t o per consultar la teva inscripció: