Posicionament de l’Associació davant la descontextualització per els medis de comunicació de les declararcions en el Parlament sobre la Lactància Materna

El passat 11 de Març la Presidenta de la Comisió de la Infància del Parlament de Catalunya va convidar a l’ACIP i a l’AIFIIC per exposar el seu treball i allò que es podia  aportar a la Comisió per avalar “l’informe elaborat pel Síndic (Agost 2013) sobre la malnutrició infantil a Catalunya”

Durant la compareixença les representants de l’ACIP vàrem explicar com les infermeres pediàtriques avaluem l’estat nutricional dels nens i com es detecten possibles deficiències tant per excés com per defecte.

Les declaracions realitzades durant la mateixa per denunciar la situación actual dels nens de famílies desfavorides van ser les següents, i van fer referència als següents aspectes:

1. Les infermeres pediàtriques promovem i fomentem la lactància materna de manera exclusiva fins els sis mesos, tal i com recomana la OMS.

2. Actualment existeixen moltes famílies desfavorides sense recursos econòmics i amb problemes nutricionals amb mares que, per decisió propia i obligades en ocasions a incorporar-se anticipadament al treball, suspenen la lactància materna i s’adrecen als centres d’ajuda social en busca de llet adaptada. Aquests centres que anteriorment proporcionaven aquesta llet fins el primer any de vida, ara, molts d’ells només poden fer-ho fins els 8 mesos. Com a conseqüència, aquests nens són alimentats precoçment amb llet no adaptada, amb els riscos que això pot comportar.

3. Les representants de l’ACIP denunciem, en tot moment, un problema real que actualment estan patint les famílies amb menys recursos degut a que aquests no són suficients per a que, tant les mares, com els nens, puguin estar ben nodrits, diferenciant el concepte d’alimentació i nutrició.

Volem manifestar que:

1. L’ACIP és l’Associació d’Infermers/es de Pediatria a Catalunya, fundada l’any 2000,  sense ànim lucratiu, i amb un treball TOTALMENT desinteressat adreçat als nens i les seves famílies, així com als professionals que cuiden d’ells. S’autofinancia amb les aportacions dels socis i no rep cap altra financiació externa.

2. Com infermeres, ens dediquem a la prevenció i promoció de la salut, així com a la  detecció de factors de risc reals i potencials dels nens que atenem, tenint cura d’ells i atenent-los més enllà de quan estan malalts.

3. Entre les nostres intervencions, com a professionals especialistes, destaquem el suport i l’acompanyament a les mares que alleten, tenint sempre present el decàleg de la OMS sobre la lactància materna, UNICEF i altres organismes oficials, així com la millor evidència científica, que posa de manifest que aquesta és la millor manera d’alimentació pel nadó fins els 6 mesos de forma exclusiva; i de manera complementària, amb la resta d’aliments, fins els dos anys de vida. Això es quelcom qe promovem des de la nostra activitat diària mitjançant grups de suport, tant a nivell primari de salut com en l’especialitzat, així com en tots els cursos, jornades i congressos científics que s’han realitzat des de l’any 2001 fins l’actualitat, i aquesta documentació ens avala.

4. La informació proporcionada pels mitjans de comunicación, en referència a les declaracions realitzades per les representants de l’ACIP al Parlament, està totalment descontextualitzada i esbiaixada, emprant a més, termes que en cap moment van ser pronunciats.

comunicat2

Close Menu