QUÈ ÉS L'IIR?

L'IIR

L’infermer intern resident (IIR) és el sistema a través del qual els infermers espanyols, després de finalitzar els seus estudis de diplomatura/grau com infermers generalistes, poden accedir a la formació especialitzada. Aquestes especialitats, tenen una duració de 2 anys, i s’hi accedeix mitjançant la superació d’una prova única  (examen IIR) i de caràcter anual (normalment a finals de Gener o principis de Febrer) convocada pel Ministeri de Sanitat, Serveis socials i d’Igualtat.

El real decret 450/2005 del 22 d’abril, regula les actuals especialitats:

  • Infermeria obstètric-ginecològica
  • Infermeria de salut mental
  • Infermeria pediàtrica
  • Infermeria geriàtrica
  • Infermeria del treball
  • Infermeria familiar i comunitària
  • Infermeria mèdic-quirúrgica (encara no està desenvolupada, per això actualment no s’ofereixen places)

L’IIR serveix per adquirir formació especialitzada en un àmbit concret de l’exercici professional, reconeguda mitjançant el títol d’Infermer/a Especialista. Aquest títol acreditat pel Ministeri d’Educació, Ciència i Esport certifica un nivell superior de qualificació professional. És de caràcter oficial i de validesa a tot el territori espanyol. Tot i això, tot els infermers/es graduats/es o diplomats/es que no posseeixin el títol d’especialista poden exercir professionalment en qualsevol centre o establiment sanitari, públic o privat.

Com s’accedeix a l’IIR?

Tal i com s’estableix al Real Decret, qualsevol infermer pot accedir a la formació d’IIR sempre i quan sigui admès a una Unitat Docent acreditada després d’haver superat una prova única, anual i simultània a nivell nacional denominada: l’Examen IIR. Aquesta prova està regulada pel Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del Ministeri de Sanitat i Consum, y es publica cada any (normalment el Setembre o l’Octubre), apareixent-hi les normes que regiran l’examen.

Els infermers que se’ls hagi adjudicat una plaça, passaran a ser Infermers Residents, fet que suposa:

  • Pertànyer a una Unitat Docent formant-se com a especialistes durant 2 anys.
  • Tenir un contracte de treball remunerat amb el corresponent Servei de Salut o de l’entat titular de la Unitat Docent.
  • Realitzar una pràctica tutelada durant aquest període d’acord amb el programa formatiu de l’especialitat escollida i d’acord també amb la Unitat Docent.
  • Aconseguir els coneixements, habilitats i actituds (competència professional) sobre la corresponent especialitat.
  • Assumir les responsabilitats per l’exercici autònom de forma progressiva.

Convocatòria IIR 2019-2021

Pel proper curs 2019-2021 s’han convocat un total de 1.092 places de formació especialitzada d’infermeria per tot el territori espanyol.

Concretament, de l’especialitat d’infermeria pediàtrica s’han convocat 133 places repartides per diferents Comunitats Autònomes: Andalusia (26), Aragó (6), Castilla la Mancha (12), Catalunya (17), Galicia (9), Murcia (6), Illes Balears (4), País Basc (6), Astúries (3), Castilla i León (6), Madrid (38).

Les 17 places a Catalunya es divideixen de la següent manera:

Barcelona

Sector públic:

– Unitat Docent Campus Vall d’Hebron (Barcelona): 6 places

  • Atenció especialitzada: H.U. Infantil Vall d’Hebron
  • Atenció primària (EAP): Chafarinas, El Clot, La Marina, La Mina, Poblenou, Drassanes

– Unitat Docent H. De la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona): 2 places

  • Atenció especialitzada: H. De la Santa Creu i Sant Pau
  • Atenció primària (EAP): Sardenya

– Unitat Docent Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell): 2 places

  •  Atenció especialitzada: Servei Pediatria H. Parc Taulí
  •  Atenció primària (EAP): Badia del Vallés

Sector privat:

– Unitat Docent H. Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat): 6 places

  • Atenció especialitzada: H. U. Sant Joan de Deu
  • Atenció primària (EAP): El Castells, Garraf, La Gavarra, Les Planes, María Bernades, Sant Josep

Girona

– Unitat Docent H. U. Dr. Josep Trueta (Girona): 1 plaça

  •  Atenció especialitzada H.U. Dr. Josep Trueta
  • Atenció primària (EAP): Can Gibert del Pla

+ inf

Al BOE núm. 223 del 14 de setembre de 2018 podeu trobar tota la informació relacionada amb la convocatòria d’enguany (nº places ofertes, requisits dels aspirants, model sol·licitud, tasses, prova…).

Cronograma IIR 2019

Termini de presentació sol·licitud: Del 17 al 26 de setembre de 2018 (ambdós inclosos)

Exhibició relacions provisionals d’admesos: A partir del 14 de novembre de 2018

Exhibició relacions definitives d’admesos: A partir del 27 de desembre de 2018

Data del examen: Dissabte 2 de febrer de 2019

Exhibició de plantilles de respostes correctes: A partir del 5 de febrer de 2019

Termini reclamacions a les plantilles de respostes correctes: 6, 7 i 8 de febrer de 2019

Exhibició de les relacions provisionals dels resultats: A partir del 25 de febrer de 2019

Exhibició de les relacions definitives dels resultats: A partir del 21 de març de 2019

Actes d’assignació de places a Madrid: A partir del 22 d’abril de 2019

Incorporació a les Unitats Docents: 27 o 28 de maig de 2019