Darreres notícies Prescripció Infermera

Fer-vos saber que ja hem superat el darrer tràmit que havia de passar el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà: el de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) que ja ha publicat el dictamen, que podeu consultar a: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/decicions-i-actuacions-rellevancia-juridica/Dictamens-de-la-Comissio-Juridica-Assessora/dictamen-224-19.pdf.”

“No hi ha observacions importants, excepte que entén com a “essencial” la supressió de la disposició addicional tercera que feia referència als supòsits d’interrupció del funcionament de la seu electrònica atès que  mal reprodueix l’article 11.2 del Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la seu electrònica, ja que obvia que l’Administració ha d’indicar els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament. La CJA entén que no pertoca reproduir una qüestió que ja es conté a la normativa reguladora específica de la seu electrònica……….”