Prescripció Infermera: Ja està obert el procés d’acreditació per a la prescripció infermera

Totes les infermeres i infermers que treballin per compte aliè en centres fora del SISCAT o en exercici lliure ja poden fer la sol·licitud per a demanar l’acreditació per a prescriure. Les infermeres del SISCAT han de donar la seva conformitat al seu centre de treball, que és qui farà la sol·licitud durant els propers quatre mesos que dura el procediment extraordinari per a les més de 30 mil infermeres del SISCAT.

https://www.coib.cat