Información práctica sobre la COVID-19 (Coronavirus)

Salusone crea programa de formació gratuït
amb evidència científica en relació a coronavirus.
https://www.salusone.app/coronavirus


COVID-19
Segueix a les fonts oficials amb informació actualitzada.
Informació de Protocol d’actuació davant el Coronavirus.
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Protocol-dactuacio-a-Catalunya-davant-el-nou-coronavirus