Decàleg per a un confinament digital saludable en família amb nenes, nens i adolescents

Pantallas Amigas i Fundació Maphre promouen Recomanacions per ajudar a les famílies en el bon us de la tecnologia per garantir les condicions de seguretat i privacitat de dispositius i aplicacions connectades i gaudir d’un confinament digital saludable.