Tècnica per la recollida de mostres per fer PCR

Alicia Gámiz, infermera pediàtrica del Cap Adrià, explica la tècnica per
a la recollida de mostres per fer PCR que es realitza a infància i
adolescència a les escoles.


Adjuntem el vídeo i li agraïm la seva aportació i felicitem per fer
difusió.