La vacunació contra la Covid-19

Juntament al rentat de mans i dur la mascareta posada, son avui dia les úniques opcions que tenim per fer front a la pandèmia. Les professionals d’infermeria hem de donar exemple vacunant-nos per mostrar així solidaritat i respecte en vers els altres.

La vacunació contra la Covid-19 es l’eina principal per arribar a la immunitat de grup, i per minimitzar els efectes de la pandèmia. La web gencat.cat ens posa al dia de tota la informació disponible actualment:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/