Curs d’Infermeria i Salut Escolar en els Centres Educatius

Públic objectiu: El curs està dirigit a infermeres/us escolars, infermeres/us pediàtriques, infermeres/us especialistes i totes aquelles
infermeres i infermers que es troben laborant en centres escolars, a infermeres/us que desitgin adquirir o ampliar
coneixements relacionats a la infermeria i salut escolar.

Objectius del curs

Generals: Adquisició de coneixements sobre metodologia i pràctica, que permeti a les infermeres desenvolupar les
funcions i competències professionals en assistència i la promoció de la salut en els centres educatius.

Específics

  • Desenvolupar les competències de la infermeria en el món escolar.
  • Fomentar l’atenció integral de la infermera en les necessitats de salut de tota la comunitat educativa.
  • Treballar la metodologia pedagògica en el camp de l’educació i la promoció de la salut en escoles i instituts.
  • Aprendre a assessorar i gestionar la salut escolar dels centres educatius.

Com associades a ACIP podeu sol·licitar un descompte en el preu sent de 175€ en comptes de 250€