ARTICLES I ACTIVITATS

Benvinguda a les IIRS Pediatria

La junta de l’Associació Catalana d’infermeria pediàtrica dona labenvinguda a les Infermeres Residents a Pediatria . I us convida aparticipar activament a l’Associació per compartir

Més informació